Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Едукација

 • Граѓаните најчесто комуницираат со градоначалникот или советот на општина за да ги решат проблемите
 • Намален е бројот на граѓани кои учествувале во граѓански иницијативи
 • Зачувување на животната средина е тема на која најмногу се ангажираат граѓаните
 • Зголемен е бројот на жени кои во иднина би се вклучиле во граѓански иницијативи
 • Расте процентот на млади кои се гледаат преселeни надвор од државата во наредните 5 години
 • Секторската работна група за Реформа за јавна администрација
 • Секторска работна група за управување со јавни финансии
 • Секторска работна група за образование, вработување и социјална политика
 • Секторска работна група за правда
 • Заштита на приватноста како составен елемент во развојот на квалитетни е-услуги и алатки
 • Одржлив развој – пат по кој мора да се чекори
 • Усогласеност на законодавството за животна средина и клима на Република Северна Македонија и ЕУ