Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Извештај за граѓанско учество

  • Граѓанското учество во Република Северна Македонија 2020 – 2022
  • Граѓанското учество во Република Северна Македонија 2020 – 2021
  • КЛУЧНИ НАОДИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ СО ГРАЃАНИ И ГРАЃАНКИ И СО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО И ЕУ ПЕРСПЕКТИВИ 2021
  • Извештај од истражувањето на јавното мислење со граѓани и граѓанки и со граѓански организации – ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ДОПОЛНИТЕЛЕН ОСВРТ НА ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД – 19