Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Едукација

 • Заштита на приватноста како составен елемент во развојот на квалитетни е-услуги и алатки
 • Одржлив развој – пат по кој мора да се чекори
 • Усогласеност на законодавството за животна средина и клима на Република Северна Македонија и ЕУ
 • Одржлив развој пат по кој мора да се чекори
 • Зголемување на способноста на земјоделско-прехранбениот сектор преку усогласување со правилата и стандардите на ЕУ и избалансиран територијален развој на руралните и крајбрежните области
 • Реформи и предизвици на инклузивното образование во Северна Македонија
 • ДИГИТАЛНА ПОВРЗЛИВОСТ ЗА НАПРЕДОК ВО ИСТРАЖУВАЊАТА, ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ И ИНОВАЦИИТЕ: ПОЛИТИКИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ОПЕРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО – Дејан Златковски
 • ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО СЕКТОРОТ РЕГИОНАЛЕН И ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА?
 • ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО СЕКТОРИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА?
 • ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО СЕКТОРОТ ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА?
 • ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО СЕКТОРОТ РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА?
 • ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО СЕКТОРОТ КОНКУРЕНТНОСТ И ИНОВАЦИИ ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА?