Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Документи за јавни политики

  • ЗАШТИТАТА НА ПРИВАТНОСТА КАКО СОСТАВЕН ЕЛЕМЕНТ ВО РАЗВОЈОТ НА КВАЛИТЕТНИ Е-УСЛУГИ И АЛАТКИ – ЕЛЕНА СТОЈАНОВСКА
  • ЗАШТИТА И ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – МАРТИНА БЛИНКОВА ДОНЧЕВСКА
  • МЕХАНИЗМИ ЗА ДИЈАЛОГ И ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРЕГОВОРИ И ПРИЛАГОДУВАЊЕ КОН ЗАЕДНИЧКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА ПОГЛАВЈЕ 11 – ЛИЛЈАНА К. ЈОНОСКИ
  • ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНТРОЛАТА ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ – ДАРКО ЈАНЕВСКИ
  • СТРУКТУРАТА ЗА ПРЕГОВОРИ СО ЕВРОПСКАТА УНИЈА – м-р АНДРЕЈА СТОЈКОВСКИ
  • ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОДОВИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ ВО ПОЛИТИКИТЕ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ – ЛИЛЈАНА К. ЈОНОСКИ
  • Компаративни искуства за политиките и праксите за заштита на човековите права во вонредна состојба во државите – членки на ЕУ. M-р Александра Цветановска
  • Изодениот пат и новите ветрови во надворешната политика на Република Северна Македонија М-р Александра Димовска
  • Директно чество на граѓанските организации во работните групи за пристапните преговори со Европската Унија. Чудниот случај во Црна Гора. – Јована Маровиќ
  • Пристапните преговори меѓу Србија и ЕУ: Учество и вклученост на граѓанските организации – Д-р Владимир Меџак