Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Документи за јавни политики

  • ЕУ ЛИДЕР пристап за интегриран територијален развој и рурален просперитет во Северна Македонија – Марина Тошеска
  • Учеството на граѓанското општество во креирањето на националните политики за евроинтеграции на Република Северна Македонија – м-р Александра Димовска
  • РАЗВИВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ АЛАТКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВРОПСКАТА ПРАВНА РАМКА – д-р Ице Илијевски
  • ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ Е-УСЛУГИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – Андријана Богдановска
  • Високото образование како катализатор на граѓанско учество во демократските процеси во Северна Македонија – д-р Артан Лимани
  • МЕРИТ СИСТЕМ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА: ДАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН ЗА ВИСОКА РАКОВОДНА СЛУЖБА ЌЕ ДОВЕДЕ ДО ПОСАКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ? – Константин Битраков
  • ЗАШТИТАТА НА ПРИВАТНОСТА КАКО СОСТАВЕН ЕЛЕМЕНТ ВО РАЗВОЈОТ НА КВАЛИТЕТНИ Е-УСЛУГИ И АЛАТКИ – ЕЛЕНА СТОЈАНОВСКА
  • ЗАШТИТА И ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – МАРТИНА БЛИНКОВА ДОНЧЕВСКА
  • МЕХАНИЗМИ ЗА ДИЈАЛОГ И ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРЕГОВОРИ И ПРИЛАГОДУВАЊЕ КОН ЗАЕДНИЧКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА ПОГЛАВЈЕ 11 – ЛИЛЈАНА К. ЈОНОСКИ
  • ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНТРОЛАТА ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ – ДАРКО ЈАНЕВСКИ