Име Позиција Електронска пошта
Елмир Факиќ Службеник за проектна комуникација и логистика efakic@ccc.org.mk
Тања ИвановаСлужбеник за истражување на секторски теми tania@reactor.org.mk
Ирина Јолевска Службеник за истражување на секторски теми irina@reactor.org.mk
Блажен Малески Службеник за истражување на секторски теми blazen@reactor.org.mk
Александра Ристеска Веб девелопер aleksandra@reactor.org.mk