„Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграции“

Адреса:
Ул. Мирослав Крлежа бр.63-2
1000 Скопје, Република Северна Македонија
+389 2 3209955