ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ:

ДОЗНАЈТЕ ШТО НУДИ ПЛАТФОРМАТА ЗА СТРУКТУРЕН ДИЈАЛОГ: