Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Видео туторијал

  • Поврзаноста помеѓу ГАП 3 и ИПА 3
  • Што е ГАП 3 – Акциски план за родова еднаквост на ЕУ
  • Водич за институционални механизми за учество на граѓански организации во креирањето на јавни политики поврзани со интеграциите во ЕУ
  • УГОСТИТЕЛСТВО ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
  • ЗДРАВЈЕ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
  • ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
  • Навигирање низ клучните институции задолжени за безбедноста на граѓаните во Република Северна Македонија
  • Пристап до релевантни информации за делување засновано врз докази
  • Што е Инструмент за претпристапна помош ИПА 3 (2021-2027)
  • Документ за јавни политики