Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Регионален и локален развој секторски работни групи / Регионален и локален развој

Ова е секторска работна група со надлежности  во областите:

  • Хоризонтална поддршка на секторските политики и реформи;
  • Регионални структури и мрежи;
  • Поддршка за регионални инвестиции (преку Инвестицискиот фонд за Западен Балкан);
  • Територијална соработка (преку прекугранична соработка).

Секторската работна група е формирана во 2019 година.

Одговорни институции:

  • Министерство за локална самоуправа;
  • Секретаријат за европски прашања.

Покрај државните чинители и донаторските претставници, граѓанските организации учествуваат во работата на оваа секторската работна група од 2019 година.

Регионален и локален развој е единствената секторска работна група од секторот Регионална соработка и територијална соработка (линк за повеќе информации)

ДОКУМЕНТИ
Стратегија за регионален развој 2009 – 2019
Деловник
Решение
Барање за номинација