Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Управување со јавни финансии секторски работни групи / Управување со јавни финансии

Ова е секторска работна група со надлежности во областите:

 • Подготвување и извршување на буџетот;
 • Оданочување;
 • Пребирање на приходи;
 • Јавни набавки;
 • Финансиско работење и долгови;
 • Доделување на концесии;
 • Државна помош;
 • Јавна внатрешна финансиска контрола, и;
 • Надворешна ревизија.

Секторската работна група е формирана во 2015 година.

Одговорни институции:

 • Министерство за финансии.
 • Секретаријат за европски прашања.

Покрај државните чинители и донаторските претставници, граѓанските организации учествуваат во работата на оваа секторската работна група од 2018 година.

Управување со јавни финансии (УЈФ) е една од двете секторски работни групи од секторот Демократија и владеење (линк за повеќе информации)