Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Реформа на јавна администрација секторски работни групи / Реформа на јавна администрација

Ова е секторска работна група со надлежности во областите:

  • Креирање и координација на јавните политики;
  • Спроведување на законодавството;
  • Зајакнување на рамката за управување со човечките ресурси на државно и локално ниво;
  • Почитување на принципите засновани на заслуги;
  • Е-услуги;
  • Е-набавки, и;
  • Слободен пристап до информации од јавен карактер.

Секторската работна група е формирана во 2017 година.

Одговорни институции:

  • Министерство за информатичко општество и администрација.
  • Секретаријат за европски прашања.

Покрај државните чинители и донаторските претставници, граѓанските организации учествуваат во работата на оваа секторската работна група од 2018 година.

Реформа на јавна администрација (РЈА) е една од двете секторски работни групи од секторот Демократија и владеење (линк за повеќе информации)

ДОКУМЕНТИ
EU support to Public Administration Reform & Statistics
Rules of Procedure
PAF-PAR final table
SWG Agenda PAR v1
Мeeting minutes doc (1)
Стратегија за реформа на јавната администрација
AP. EU support to Public Administration Reform _Statistics IPA 2017