Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Внатрешни работи секторски работни групи / Внатрешни работи

Ова е секторска работна група со надлежности во три потсектори:

(1) Организиран криминал, со областите:

  • Реформи на полицијата;
  • понатамошна професионализација и деполитизација на полицијата;
  • Капацитети на пограничната полиција да ја одржи националната безбедност против транснационалниот криминал, нелегалната миграција, трговија со дрога, огнено оружје, стоки и луѓе, како и заканите поврзани со тероризам.

(2) Финансиски истраги, со областите:

  • Подобрување на ефективноста и транспарентноста на специјалните истражни мерки, проактивна истрага на организираниот криминал вклучувајќи финансиски истраги, контрола и надзор на националниот разузнавачки модел;
  • Имплементација на реформата на системот за кривичната правда.

(3) Информациска технологија (ИТ), со областите:

  • Борба со онлајн дезинформации;
  • Лажни вести, и;
  • Дигитална доверба.

Секторската работна група е формирана во 2017 година.

Одговорни институции:

  • Министерство за внатрешни работи.
  • Секретаријат за европски прашања.

Покрај државните чинители и донаторските претставници, граѓанските организации учествуваат во работата на оваа секторската работна група од 2018 година.

Внатрешни работи е една од двете секторски работни групи од секторот Владеење на право и темелни права (линк за повеќе информации)

ДОКУМЕНТИ
Implementation of business continuity and disaster recovery system phase 2
Further development of the capacities for crime scene investigation
Национална стратегија за борба против тероризам
Migration and asylum, border management…
Национална стратегија за борба против трговијата со луѓе