Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Животна средина и климатски акции секторски работни групи / Животна средина и климатски акции

Ова е секторска работна група со надлежности во областите:

  • Квалитет на воздухот;
  • Квалитет на водата;
  • Управување со отпад;
  • Заштита на природата и одржливо управување со природните ресурси;
  • Климатски промени;
  • Енергетска ефикасност, и;
  • Обновливи извори на енергија.

Секторската работна група е формирана во 2017 година.

Одговорни институции:

  • Министерство за животна средина и просторно планирање.
  • Секретаријат за европски прашања.

Покрај државните чинители и донаторските претставници, граѓанските организации учествуваат во работата на оваа секторската работна група од 2017 година.

Животна средина и климатски акции е единствената секторска работна група од секторот Животна средина, климатски акции и енергетика (линк за повеќе информации)

ДОКУМЕНТИ
Action Program
Стратегија за животна средина и климатски промени 2014-2020
Секторска оперативна програма