Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 2 | Слободно движење на работници
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 2 | Слободно движење на работници

Законодавството од поглавјето 2 предвидува државјаните на ЕУ од една држава-членка да имаат право да работат во секоја друга држава-членка. Работниците кои мигрираат во друга ЕУ држава, мора да бидат третирани на ист начин како и домашните работници во однос на работните услови, социјалните и даночните придобивки. Ова поглавје вклучува механизам за координирање на националните одредби за социјално осигурување за осигурениците и членовите на нивните семејства кои се преселуваат во друга држава-членка.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг