Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 25 | Наука и истражување
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 25 | Наука и истражување

Законодавството од областа на науката и истражувањето не бара транспонирање на правилата на ЕУ во националниот правен поредок.

Капацитетот за спроведување се однесува на постоењето на потребните услови за ефективно учество во Рамковните програми на ЕУ (Хоризонт 2020). За да се обезбеди целосна и успешна поврзаност со Рамковните програми, државите-членки треба да ги обезбедат потребните капацитети за спроведување во областа на истражување и технолошки развој, вклучително и соодветно екипирање.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг