Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 30 | Надворешни односи
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 30 | Надворешни односи

Поглавјето 30 главно се состои од директно обврзувачко законодавство кое не се очекува да биде транспонирано  во националното законодавство. Ова поглавје произлегува од мултилатералните и билатералните трговски обврски на ЕУ, како и од голем број на автономни преференцијални трговски мерки.

Во областа на хуманитарната помош и развојната политика, државите-членки треба да ги почитуваат законодавството на ЕУ и меѓународните обврски, како и да обезбедат капацитет за учество во развојните и хуманитарните политики на ЕУ.

Државите членки од државите во пристапувањето очекуваат тие прогресивно да ги усогласат своите политики кон трети држави, како и сопствените позиции во меѓународните организации  со политиките и позициите донесени од страна на Унијата и државите членки.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг