Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 31 | Надворешна, безбедносна и одбранбена политика
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 31 | Надворешна, безбедносна и одбранбена политика

Заедничката надворешна и безбедносна политика (ЗНБП) и Европската безбедносна и одбранбена политика (ЕБОП) се темелат на правни акти, вклучително и правно обврзувачки меѓународни договори, како и на политички документи. Правото на ЕУ се состои од политички декларации, активности и договори. Државите-членки  треба да имаат капацитет за водење на политички дијалог во рамките на ЗНБП, да се усогласат со изјавите на ниво на ЕУ, да учествуваат во заедничките акции на ЕУ, како и да применуваат договорени санкции и рестриктивни мерки.

Државите-членки од државите во пристапувањето очекуваат нивно прогресивно усогласување со изјавите кои се даваат на ниво на ЕУ, како и кон примената на санкции и рестриктивни мерки, во ситуациите кога е потребно тоа.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг