Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 34 | Институции
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 34 | Институции

Ова поглавје ги опфаќа институционалните и процедуралните правила на ЕУ. Кога една држава станува членка на ЕУ, потребно е да се направат адаптации на постоечките правила во ЕУ, за да се обезбеди еднаква застапеност на таа држава во институциите на ЕУ (Европски парламент, Совет, Комисија, Суд на правдата), како и во останатите тела. Адаптациите имаат за цел да се обезбеди натамошно ефикасно функционирање на процедурите при донесување одлуки (како право на глас, службени јазици и други процедурални правила),како и учество на изборите за Европскиот парламент.

Правилата на ЕУ во поглавјето 34 не влијаат врз внатрешната организација на државата-членка,

Државите-членки треба да обезбедат  нивно целосно учество  во донесувањето одлуки на ниво на ЕУ, преку поставување на соодветни тела и механизми на национално ниво, какои со процедури за избирање и назначување  на претставници во институциите на ЕУ.

По завршувањето на преговорите за пристапување, специфичните правила од привремениот период до пристапувањето обезбедуваат непречена интеграција на државата во структурите на ЕУ. По потпишувањето на Договорот за пристапување, на државата која пристапува и се дава статус на активен набљудувач во Европскиот парламент и Совет, како и во комитетите на Комисијата.

Објаснувачки скрининг
  • За „Поглавје 34 - Институции" не се спроведува скрининг, а истото е предмет на преговори во последната фаза од процесот на пристапување.
Билатерален скрининг