Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 12 | Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 12 | Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика

Поглавјето 12 опфаќа детални правила во областа на безбедноста на храната. Преку општата политика за прехранбени производи, се поставуваат правила за хигиена при производството на храна.

Законодавство од поглавјето 12 обезбедува детални правила од областа на ветеринарството, кои се неопходни за заштита на здравјето на животните, нивната благосостојбата и безбедноста на храната од животинско потекло која е достапна на внатрешниот пазар. Во областа на фитосанитарната политика, правилата на ЕУ опфаќаат прашања како што се квалитетот на семето, материјалот за заштита на растенијата, штетните организми и исхраната на животните.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг