Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Земјоделство и рурален развој секторски работни групи / Земјоделство и рурален развој

Ова е секторска работна група со надлежности во областите:

 • Политики за поддршка на земјоделството и руралниот развој;
 • Квалитет на храната;
 • Органско земјоделство;
 • Стандарди за безбедност на храна;
 • Стандарди за здравје и благосостојба на животните;
 • Рурални инфраструктури;
 • Инфраструктура за наводнување од мали размери;
 • Агро-еколошки практики за обновување;
 • Зачувување и унапредување на екосистемите;
 • Агро-еколошко и органско земјоделство;
 • Заштита на шуми, и;
 • Локални акциски групи и земјоделски задруги.

Секторската работна група е формирана во 2017 година.

Одговорни институции:

 • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 • Секретаријат за европски прашања.

Покрај државните чинители и донаторските претставници, граѓанските организации учествуваат во работата на оваа секторската работна група од 2018 година.

Земјоделство и рурален развој е една од двете секторски работни групи од секторот Конкурентност, иновации и земјоделство и рурален развој (линк за повеќе информации)

ДОКУМЕНТИ
Agriculture, Rural Development
Rules of Procedure for SWGs
EU supports Rural Development
Национална стратегија за земјоделство и рурален развој
Ipard Program
Meetiing of Sector Working Group for Agriculture
Swg Donor Meeting Agenda
Sector Working Group Meeting
Annex 1 – Areas of intervention and interest of Donors
Annex 1 – Areas of intervention and interest of Donors-2
Annex 1 – Areas of intervention and interest of Donors-3