Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 19 | Социјална политика и вработување
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 19 | Социјална политика и вработување

Правото на Европската Унија во поглавјето 19 вклучува минимални стандарди во областа на трудовото право, еднаквоста, здравјето и безбедноста при работа, како и антидискриминацијата.

Државите-членки учествуваат во социјалниот дијалог на европско ниво и во процесите на креирање на јавните политики на ниво на ЕУ во областите политики за вработување, социјална инклузија и социјалната заштита.

Европскиот социјален фонд е главната финансиска алатка преку која ЕУ го поддржува спроведувањето на својата стратегија за вработување и придонесува кон напорите за социјално вклучување (правилата за спроведување се опфатени во Поглавјето 22, кое се однесува на сите структурни инструменти).

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг