Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 19 | Социјална политика и вработување
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 19 | Социјална политика и вработување

Правото на Европската Унија во поглавјето 19 вклучува минимални стандарди во областа на трудовото право, еднаквоста, здравјето и безбедноста при работа, како и антидискриминацијата.

Државите-членки учествуваат во социјалниот дијалог на европско ниво и во процесите на креирање на јавните политики на ниво на ЕУ во областите политики за вработување, социјална инклузија и социјалната заштита.

Европскиот социјален фонд е главната финансиска алатка преку која ЕУ го поддржува спроведувањето на својата стратегија за вработување и придонесува кон напорите за социјално вклучување (правилата за спроведување се опфатени во Поглавјето 22, кое се однесува на сите структурни инструменти).

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг
Корисни линкови
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот