Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Предложете тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
За кои теми/политики според вас би требало да се отвори дискусија на форумот?
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
ПОГЛАВЈЕ 15 | Енергетика
поглавја / ПОГЛАВЈЕ 15 | Енергетика

Целите на енергетската политика на ЕУ вклучуваат подобрување на конкурентноста, безбедноста при снабдувањето со енергија, како и заштита на животната средина. Енергетското законодавство се состои од правила и политики кои се однесуваат, особено, на конкуренцијата и државната помош (вклучително и во секторот јаглен), внатрешниот пазар на енергија (отворање на пазарите на електрична енергија и гас, промоција на обновливи извори на енергија), енергетска ефикасност, нуклеарна енергија и нуклеарна безбедност и заштита од зрачење.

Објаснувачки скрининг
Билатерален скрининг
Корисни линкови
Предложете тема за дискусија на форумот