Документот за јавни политики „Пристапните преговори меѓу Србија и ЕУ: Учество и вклученост на граѓанските организации “ Го опфаќа искуството на авторот во врска со граѓанското учество во работната група за поглавјето 23 – правосудство и фундаментални права.

Авторот на овој документ за јавни политики е Владимир Меџак (Доктор на науки), потпретседател на Европското движење во Србија, асистент на директорот во српската канцеларија за европска интеграција (СЕИО) и клучен правен советник на српскиот преговарачки тим за преговори за пристапување во ЕУ, Белград.

Пристапните преговори меѓу Србија и ЕУ: Учество и вклученост на граѓанските организации