Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

2019

 • Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите на секторските работни групи, јануари 2019 – февруари 2020
 • Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите на секторската работна група за образование, вработување и социјална политика, јануари 2019 – февруари 2020
 • Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите на секторската работна група за транспорт, јануари 2019 – февруари 2020
 • Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите на секторската работна група за внатрешни работи, јануари 2019 – февруари 2020
 • Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите на секторската работна група за земјоделство и рурален развој, јануари 2019 – февруари 2020
 • Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите на секторската работна група за реформа во јавната администрација, јануари 2019 – февруари 2020
 • Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите на секторската работна група за управување со јавни финансии, јануари 2019 – февруари 2020
 • Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите на секторската работна група за конкурентност и иновации, јануари 2019 – февруари 2020
 • Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите за зајакнување на секторскиот пристап преку формирање на нови секторски работни групи, јануари 2019 – февруари 2020
 • Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите на секторската работна група за правда јануари 2019 – февруари 2020
 • Извештај во сенка од следењето на работата и ефектите на секторската работна група за животна средина и климатски акции јануари 2019 – февруари 2020