Кои точки од интерес за граѓанското општество би предложиле да бидат дискутирани на седниците на Советот за соработка со и невладиниот сектор?
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Според вас, кои се приоритетите за унапредување на невладиниот сектор во државата?

*
Ве молиме наведете предлог тема за дискусија на форумот
x
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов/политика што сакате да биде отворена на форумот
*
Ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраниот член:
Институција:
Е-пошта:


Пратете порака до избраниот член, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*
Контакт форма
x
Ве молиме одберете член:
*
Податоци за избраната организација:
Примарна област на делување:
Секундарна област на делување:
Е-пошта:


Пратете порака до избраната организација, ве молиме пополнете ги сите полиња означени со *
Ве молиме внесете име:
*
Ве молиме внесете е-адреса:
*
Ве молиме наведете наслов:
*
Ве молиме наведете порака:
*

Визуелизирани информации за ЕУ

 • ВМРЕЖЕНОСТА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРАГАНИЗАЦИИ И НИВНАТА ВКЛУЧЕНОСТ ВО МЕХАНИЗМИТЕ ЗА УЧЕСТВО
 • ЕФЕКТИТЕ ОД КРИЗАТА СО КОВИД-19 ВРЗ АКТИВНОСТА И КАПАЦИТЕТИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 • ИНФОРМИРАНОСТА, ПОСЛЕДИЦИТЕ СО КОИ СЕ СООЧИЛЕ И ГРАЃАНСКАТА АКТИВНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КРИЗА СО КОВИД-19
 • СТАВОВИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЕВРОИНТЕГРАЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 • ГРАЃАНИТЕ И ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО
 • СТАВОВИТЕ НА МЛАДИТЕ ВО ОДНОС НА ЕВРОИНТЕГРАЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 • Секторска работна група за управување со јавни финансии
 • Секторска работна група за правда
 • СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
 • СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКИ АКЦИИ
 • Секотска работна група за транспорт
 • СРГ Земјоделство и рурален развој